From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Brandstofkosten

Hoe bereken ik mijn brandstofkosten?

Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 zijn de brandstofkosten voor beroepsverplaatsingen (andere dan het woon-werkverkeer) aftrekbaar voor 75 %. Voor aanslagjaar 2021 zijn deze beperkt aftrekbaar, afhankelijk van de CO2-uitstoot.

In tegenstelling tot de andere autokosten die met facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen (btw inbegrepen)

Brandstoftype 2019 2020
Benzine 95 RON E5 (euro/l) 1,4574 euro 1,3890 euro
Benzine 98 RON E5 (euro/l) 1,5310 euro 1,4172 euro
Benzine 95 RON E10 (euro/l) 1,4733 euro 1,3492 euro
Benzine 98 RON E10 (euro/l) 1,5401 euro 1,3861 euro
Diesel B7 (euro/l) 1,5215 euro 1,3679 euro
LPG (euro/l) 0,5101 euro 0,4684 euro

Voorbeeld forfaitaire raming brandstofkosten

In 2020 hebt u voor uw werkgever 25.289 km afgelegd (andere verplaatsingen dan woon-werkverkeer) die niet door hem worden vergoed.

Uw wagen verbruikt gemiddeld 7 liter per 100 km en de gemiddelde dieselprijs bedroeg 1,3679 euro per liter voor 2020.

De formule die u moet toepassen is:

25.289 km x 7 l/100 km x 1,3679 euro/l = 2.421,50 euro brandstofkosten.

Die kosten zijn aftrekbaar voor 75 %.