Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Tax Shelter start-up - startende kleine ondernemingen

Om startende kleine ondernemingen te helpen, is een fiscale stimulans uitgewerkt voor de burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunnen de burgers een belastingvermindering van 30 % of 45 % krijgen van het bedrag dat in een van de betrokken ondernemingen is geïnvesteerd.

Startende ondernemingen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen die met een financieringstekort kampen.

Raadpleeg de gedetailleerde FAQ over deze belastingvermindering (laatste update: 29 mei 2020).

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.

Attesten

Attesten moeten jaarlijks worden opgemaakt door, naargelang het geval, de startende onderneming, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak.

 Voorgesteld modelattest 281.85 (PDF, 203.62 KB) (laatste update: 28 januari 2020)

De startende onderneming, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak moet jaarlijks voor 31 maart een afschrift van deze attesten aan de administratie bezorgen (KB 28.06.2019 - Belgisch Staatsblad van 08.07.2019).

Het verzenden van de documenten gebeurt:

Het is niet meer toegestaan om documenten per post op te sturen of om ze persoonlijk af te geven.