From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Aangifte in de belasting niet-inwoners

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld inkomsten van een zelfstandige activiteit, huurinkomsten, een loon, een pensioen enz.), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor uw professionele activiteit).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen.

De onderstaande informatie heeft enkel betrekking op de specifieke situatie van de zelfstandigen.

Raadpleeg de info over de termijnen, de indieningswijze van de aangifte, de toelichting enz.
 

Aangifte in de belasting niet-inwoners - zelfstandigen

 • Waarom krijg ik een aangifte in de belasting niet-inwoners? Moet ik die aangifte indienen?

  We hebben gemerkt dat u in België een ondernemingsnummer hebt en

  • een actief btw-nummer
  • en/of de hoedanigheid van werkgever bij de RSZ.

  U hebt dus potentieel inkomsten in België. Vanaf dit jaar ontvangt u automatisch een aangifte in de belasting niet-inwoners.
  U kan die aangifte indienen, ofwel per post, ofwel online via MyMinfin (Tax-on-web).

  U (en uw partner) moeten ook alle andere inkomsten die u in België hebt, aangeven: salaris, pensioen, huur enz.

  Raadpleeg de toelichting (pagina 1 en 2) voor meer informatie over deze inkomsten.

  Denkt u dat u deze aangifte niet hoeft in te dienen in uw situatie?

  We raden u toch aan om de aangifte in te dienen, samen met een bericht waarin u uw situatie uitlegt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde kantoor. We zullen uw situatie onderzoeken en u uitleggen wat u moet doen.

 • Ik heb geen enkele activiteit meer in België. Hoe kan ik dat melden?

  Btw: meld de stopzetting van uw activiteit in België via het formulier 604C.

  Ondernemingsnummer: schrap uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Hoedanigheid van werkgever: beëindig uw registratie bij de RSZ.

  Opgelet: na melding van de stopzetting van uw activiteit ontvangt u het jaar daarop alsnog een aangifte. De aangifte heeft namelijk betrekking op uw (eventuele) inkomsten uit het voorgaande jaar.

 • Andere vraag over de aangifte in de belasting niet-inwoners?

  U vindt de contactgegevens van uw bevoegde kantoor via de kantorengids door te klikken op: ‘Internationaal’ > ‘Aangifte’ > ‘Belastingaangifte niet-inwoners – natuurlijke personen’ > Categorie: ‘Kleine en middelgrote onderneming (KMO)’ > Taal: NL, FR of DE.

  Contacteer uw kantoor bij voorkeur via e-mail, met vermelding van uw ondernemingsnummer (en, indien van toepassing, uw Belgisch nationaal nummer of bisnummer).

  Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor het publiek.

  Helaas kunnen we u niet helpen bij het invullen van uw aangifte. Neem contact op met een mandataris (boekhouder enz.) als u hulp nodig hebt.