From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Btw-tarieven

Btw-tarieven

Welke btw-tarieven zijn er?

In België zijn er drie verschillende btw-tarieven. Voor de uitgaande handelingen hebben zij elk een eigen rooster in de btw-aangifte:

  • standaardtarief: 21 % (R03)
  • tussentarief: 12 % (R02)
  • verlaagd tarief: 6 % (R01)

Voor sommige goederen en diensten geldt uitzonderlijk het nultarief (R00).

Meer info over wanneer welk tarief van toepassing is, vindt u in het KB nr. 20.