Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Waalse Gewest - overname van de onroerende voorheffing door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité)

Sinds 1 januari 2021 wordt uw onroerende voorheffing verwerkt door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité).

U hoeft zelf niets te doen.

Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

Waalse Gewest - overname van de onroerende voorheffing door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité)

 • Ik bezit een onroerend goed in het Waalse Gewest. Wat verandert er voor mijn onroerende voorheffing?

  Als u eigenaar, vruchtgebruiker, enz. bent van een onroerend goed (huis, grond, handelspand … ), gelegen in het Waalse Gewest, wordt uw onroerende voorheffing sinds 1 januari 2021 door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité) verwerkt.

  Dat heeft geen invloed op uw situatie. U hoeft zelf niets te doen.

  SPW Fiscalité behandelt de onroerende voorheffing van natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, enz.).

  Vanaf 2021 stuurt de SPW Fiscalité u uwaanslagbiljet (de uitnodiging tot betaling van uw onroerende voorheffing) op.

  Sinds 1 januari 2021 kunt u voor al uw vragen, verzoeken, lopende bezwaarschriften en aanvragen voor vermindering terecht bij de SPW Fiscalité.

 • Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

  Sinds 1 januari 2021:

  • neem contact op met de SPW Fiscalité voor al uw vragen en verzoeken rond onroerende voorheffing (dit geldt ook voor uw onroerende voorheffing van vóór 2021).
  • de FOD Financiën kan uw vragen over de onroerende voorheffing niet langer beantwoorden of behandelen.
 • Ik heb momenteel een aanvraag tot vermindering of een bezwaarschrift lopen. Wat moet ik doen?

  U hoeft zelf niets te doen. De SPW Fiscalité heeft uw dossier automatisch overgenomen.

  Voor al uw vragen kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

 • Ik heb momenteel een afbetalingsplan lopen. Wat moet ik doen?

  Aangezien de FOD Financiën u sinds 1 januari 2021 geen afbetalingsplan meer kan toekennen, werd uw huidig afbetalingsplan in december 2020 gestopt.

  De maandelijkse betaling van december 2020 bedroeg daarom het volledige, openstaande saldo.

  Neem contact op met de SPW Fiscalité als u dat saldo niet betaald hebt in december 2020 en u uw afbetalingsplan wilt verlengen.

  Voor alle vragen over uw afbetalingsplan kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

 • Hoe kan ik een kopie krijgen van een aanslagbiljet dat dateert van vóór 2021?

  Onmiddellijk: via MyMinfin

  • Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart).
  • U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’. U kunt het downloaden en afdrukken.
    

  Meer dan één exemplaar nodig?

  • Maak een kopie van uw aanslagbiljet.
  • U kunt deze kopie bezorgen aan de instellingen die naar uw aanslagbiljet vragen.
    

  Geen kopie op kantoor

  • We geven geen kopie van uw aanslagbiljet in onze kantoren.
  • Sinds 1 januari 2021 kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.
 • Hoe kan ik een bezwaarschrift of een aanvraag tot vermindering indienen voor een aanslagjaar voorafgaand aan 2021?

  Sinds 1 januari 2021 kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

 • Zal ik mijn aanslagbiljet in 2021 op dezelfde datum ontvangen?

  Neen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal dat u uw aanslagbiljet in 2021 vroeger of later ontvangt.