Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Gratis schenkingen van levensnoodzakelijke goederen: lijst van erkende verdeelplatformen

De FOD Financiën is bevoegd voor het erkennen van verdeelplatformen die optreden in het kader van schenkingen van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen.

Op 1 maart 2023 zijn de erkende verdeelplatformen:

 • Project DREAM (OCMW van de Stad Brussel)
  • Ondernemingsnummer: 0212.346.955
  • Erkenningsnummer: E.T. 138.801
  • Geldigheid van de erkenning: van 1 december 2021 tot 1 december 2024
 • Vzw ‘Goods to Give’
  • Ondernemingsnummer: 0842.157.958
  • Erkenningsnummer: E.T. 136.674
  • Geldigheid van de erkenning: van 4 december 2019 tot 4 december 2025
 • vzw Depot Margo
  • Ondernemingsnummer: 0768.790.623
  • Erkenningsnummer: E.T. 138.901
  • Geldigheid van de erkenning: van 1 maart 2022 tot 1 maart 2025

Zie ook