Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Kadastrale informatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) stelt een deel van haar documentatie digitaal ter beschikking aan de landmeters-experten. U kunt als landmeter-expert volgende informatie raadplegen via de zoekfunctie in MyMinfin: 

  1. De afbakeningsplannen geregistreerd in de databank van de AAPD 
  2. De digitale mutatieschetsen 
  3. De digitale tabellen 209

In dit webinar (+  PowerPoint (PDF, 6.29 MB)) leert u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de zoekfunctie in MyMinfin om mutatieschetsen en de tabellen 209 op te zoeken.