Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Open patrimoniumdata

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wil een voortrekker zijn op gebied van open data. Ze publiceert dus nu al heel wat open datasets over het Belgische patrimonium. Maar ze heeft ook een open datastrategie opgesteld om:

  • de komende jaren nog meer open datasets te verdelen,
  • de eenvoudige toegang tot die datasets te verzekeren door ze te verdelen via speciale dataportalen.

Wat zijn open data eigenlijk?

Open data zijn gegevens, bijvoorbeeld verzameld door de overheid, die vrij beschikbaar zijn. Men moet die open data makkelijk kunnen vinden en (al dan niet automatisch) hergebruiken. Er mogen dus geen overbodige beperkingen of voorwaarden worden opgelegd.

Ook de AAPD beschikt over heel wat gegevens: ze houdt een schat aan informatie bij over zowel onroerende als roerende goederen. Een schat aan informatie die de komende jaren dus geleidelijk aan meer en meer opengesteld zal worden.

Waarom wil de AAPD haar data openstellen?

De AAPD is ervan overtuigd dat het openstellen van overheidsgegevens de beste manier is om burgers, bedrijven en externe overheden de informatie te bieden die ze willen. Ze kunnen die gegevens gebruiken, waarderen en ook fouten erin detecteren. Zo zorgt het openstellen van gegevens voor:

  • democratische participatie
  • democratische controle
  • economische innovatie en creatie
  • verbetering van de kwaliteit van overheidsgegevens

Het komt dus de hele Belgische samenleving ten goede.