Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Downloadportaal open data

Een dataset downloaden

Ter info: alleen de datasets 'Huurcontracten voor onroerende goederen' en 'Vastgoedtransacties' zijn beschikbaar op trimestriële basis. 

Contact

Hebt u een vraag of merkt u een probleem? Mail dan naar datadelivery@minfin.fed.be.