Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Onroerende goederen in het buitenland

Onroerende goederen in het buitenland (vanaf aanslagjaar 2022)

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

  Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen.

  Gebruikt u uw in het buitenland gelegen woning in het buitenland voor uzelf en/of verhuurt u ze aan particulieren?

  • Vermeld het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen in uw aangifte bij code 1106/2106 (vak III, A. 2).
  • Vermeld vervolgens de gegevens van uw onroerend goed in punt B van ditzelfde vak.

  Uw belastbaar onroerend inkomen is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2021: 1,863) x 1,4.

  Voorbeeld: onroerend goed gelegen in Spanje, met een kadastraal inkomen van 550 euro.

  aangifte ingevuld in vak 3, A. 2, code 1106 en B.1

  Als u deze woning gemeubeld verhuurt, moet u een deel van de huurinkomsten als roerende inkomsten aangeven.

  Meer informatie over het kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen

  Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Mag ik het kadastraal inkomen verminderen met buitenlandse belastingen?

  Neen.

  Vanaf aanslagjaar 2022 mag u de buitenlandse belastingen op onroerende goederen niet meer in mindering brengen.

 • Hoe worden mijn onroerende inkomsten belast?

  1. Is uw woning in een van de volgende landen gelegen?

  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Italië
  • Luxemburg
  • Spanje

  Ja: Uw onroerende inkomen wordt vrijgesteld in België (en zijn belastbaar in het land waar de woning gelegen is).
  Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

  Neen: zie volgend punt
   

  2. Bestaat er een 'overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting' tussen België en het land waar uw woning zich bevindt?

  Ja: zie volgend punt

  Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten. Het is mogelijk dat u ook belasting betaalt in het land waar het onroerend goed is gelegen.
   

  3. Als er een overeenkomst bestaat: zijn de onroerende inkomsten krachtens die overeenkomst in België vrijgesteld met progressievoorbehoud?

  Ja: Uw onroerende inkomsten zijn vrijgesteld in België. Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

  Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten.