Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Ingekomen belastingplichtigen - bijzonder belastingstelsel

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

De programmawet van 27 december 2021 heeft twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd:

 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen
 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers

Die bepalingen zijn van toepassing op de ingekomen belastingplichtigen die in aanmerking komen en op de ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België beginnen te werken.

Als werkgever moet u een aanvraag voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel indienen door een van de volgende documenten te versturen:

Hoe de formulieren indienen?

Bezorg ons het formulier en de bijlagen in één enkele pdf binnen de drie maanden na de indiensttreding van de ingekomen belastingplichtige/onderzoeker in België:

 • ofwel via e-mail naar impatriates@minfin.fed.be.
 • ofwel via www.myminfin.be:  
  • Meld u aan ‘In naam van een onderneming’.
  • Klik op ‘Mijn interacties’ > ’Antwoorden op een brief’.
  • Laad één enkele pdf op met daarin het formulier, het attest dat de belastingplichtige/onderzoeker heeft ondertekend en de bijlagen
  • Vermeld:
   • voor de dienstcode: 754.
   • als kenmerk: het ondernemingsnummer van de werkgever en de naam en voornaam van de belastingplichtige/onderzoeker.

Opheffing van het oude aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

Het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden wordt opgeheven door de invoering van die twee nieuwe stelsels. Een overgangsregeling is echter voorzien voor de buitenlandse kaderleden:

 • die vóór 1 januari 2022 in België in dienst zijn getreden en
 • die voordien onder deze regeling vielen.

Hebt u een vraag?

Stuur een e-mail naar impatriates@minfin.fed.be.

Meer info