Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Ingekomen belastingplichtigen - bijzonder belastingstelsel

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

De programmawet van 27 december 2021 heeft twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd:

  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen
  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers

Die bepalingen zijn van toepassing op de ingekomen belastingplichtigen die in aanmerking komen en op de ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België beginnen te werken.

Voor belastingplichtigen/onderzoekers die al voor 1 januari 2022 in dienst waren in België en die op 1 januari 2022 aan de voorwaarden van die nieuwe bepalingen voldoen, is er - via een aanvraag voor een optie - een overgangsmaatregel voorzien tot 30 september 2022.

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers