Internationale akkoorden

De internationale dimensie van de belastingen, en meer bepaald van de directe belastingen, is de laatste decennia steeds toegenomen. Hierna vindt u de belangrijkste teksten dienaangaande.

Internationale overeenkomsten

 • Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting

  Hierbij vindt u zowel de reeds in werking getreden overeenkomsten als de onlangs ondertekende overeenkomsten die nog moeten bekrachtigd worden. Voorts vindt u hier ook zeer nuttige teksten zoals de parlementaire documenten en de administratieve omzendbrieven met betrekking tot die overeenkomsten.

  A. Overeenkomsten 

  B. Belgisch standaardmodel

  C. OESO-model

  D. Call Center

  Twee diensten staan te uwer beschikking voor het beantwoorden van uw vragen omtrent de toepassing van de dubbelbelastingverdragen die België heeft gesloten met Nederland en Duitsland.

  TEAM GWO (Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen) in Heerlen (Nederland)

  Tel.:

  Het GWO is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

  BELINTAX

  BELINTAX
  North Galaxy - Toren A, 24de verdieping
  Koning Albert II laan, 33 - bus 25
  1030 Brussel
  België

  Tel.:

  Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

  U kan uw vragen ook via e-mail sturen naar: belintax@minfin.fed.be. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden voor het geval bijkomende informatie nodig zou zijn.

 • Uitwisseling van inlichtingen

  Hier vindt u de verscheidene internationale teksten die de samenwerking en de bijstand tussen de Belgische en buitenlandse belastingadministraties vereenvoudigen.

  Uitwisseling van inlichtingen

 • Europese wetgeving

  Hier vindt u de Europese wetgeving (Richtlijnen, Verordeningen, enz.) en andere nuttige informatie aangaande het internationaal aspect van de directe belastingen.

  Europese wetgeving

 • Verrekenprijzen

  OESO (2010), Richtlijnen inzake verrekenprijzen voor de Multinationale Ondernemingen en Belastingadministraties 2010, OECD Publishing

 • Onderling overleg / Advance Pricing Arrangement (APA)