Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Aanvragen van een voorafgaande identificatie

Types voorafgaande identificatie

 • Welke types voorafgaande identificatie bestaan er?

  Er zijn vier types voorafgaande identificatie:

  • splitsing planperceel (horizontale splitsing en verkaveling)
  • splitsing gebouw (creëren van privatieve entiteiten in een gebouw al dan niet met basisakte)
  • kadastraal volume (opstalrecht op een deel van een onroerend goed dat niet beschouwd kan worden als planperceel of als deel van een gebouw)
  • speciaal geval
 • Welk type voorafgaande identificatie moet ik kiezen?

  Het type voorafgaande identificatie is afhankelijk van het voorwerp en het doel van de akte. U vindt een overzicht van de meest voorkomende situaties in de tabel Types voorafgaande identificatie.

  Meer informatie over de types voorafgaande identificatie vindt u op de pagina’s Splitsing planperceel, Splitsing gebouw en Kadastraal volume.

Aanvraag

 • Hoe vraag ik een voorafgaande identificatie aan?

  Aanvraag planreferte

  U stuurt het afbakeningsplan, en in voorkomend geval het txt-bestand, via e-mail naar de bevoegde dienst Plan (zie tabel).

  Aanvraag gereserveerde perceelsidentificatie

  U stuurt het geschikte aanvraagformulier voorafgaande identificatie via e-mail naar de bevoegde dienst Plan (zie tabel):

  Opmerking: als het onroerend goed zich uitstrekt over meerdere provincies, dan dient u uw aanvraag in bij één van de betrokken provincies.

  E-mailadressen van de diensten Plan
  Provincie E-mail
  Antwerpen meow.dienst.plan.antw@minfin.fed.be
  Brussel (FR) meow.service.plan.brux@minfin.fed.be
  Brussel (NL) meow.dienst.plan.brus@minfin.fed.be
  Henegouwen meow.service.plan.hainaut@minfin.fed.be
  Limburg meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be
  Luik meow.service.plan.liege@minfin.fed.be
  Luxemburg meow.service.plan.lux@minfin.fed.be
  Namen meow.service.plan.namur@minfin.fed.be
  Oost-Vlaanderen meow.dienst.plan.o-vl@minfin.fed.be
  Vlaams-Brabant (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw) meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be
  Vlaams-Brabant (rest) meow.dienst.plan.vl-brab@minfin.fed.be
  Waals-Brabant meow.service.plan.brab.wal@minfin.fed.be
  West-Vlaanderen meow.dienst.plan.w-vl@minfin.fed.be

 • Wanneer vraag ik de planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie aan?

  U dient uw aanvraag in zodra het project definitief is.

  De planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie worden afgeleverd om te gebruiken in een akte (bijvoorbeeld verkoopakte, verkavelingsakte, basisakte ...). U vraagt dus geen planreferte en gereserveerde perceelsidentificatie aan voor een project dat nog in de ontwerpfase zit. U legt uw afbakeningsplan pas neer als het definitief is en u vraagt de gereserveerde perceelsidentificatie aan op basis van dat plan.

  Om de datum van het verlijden van de akte te bepalen, houdt u best rekening met een antwoordtermijn van maximum 20 kalenderdagen en een mogelijke weigering van uw aanvraag.

 • Kan ik een aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen voor een project dat nog niet definitief is?

 • Moet ik betalen voor een voorafgaande identificatie?

  Nee, de planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie worden gratis afgeleverd.

 • Kan ik gelijktijdig een planreferte en een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Ja. Die manier van werken draagt ook de voorkeur. De behandeling van uw aanvraag loopt vlotter als u beide aanvragen tegelijk indient. Als u beide aanvragen apart indient, dan vraagt u eerst de planreferte aan en daarna de gereserveerde perceelsidentificatie.

 • Moet ik altijd een afbakeningsplan neerleggen samen met (of voorafgaand aan) de aanvraag voor een gereserveerde perceelsidentificatie?

  Ja. Een gereserveerde perceelsidentificatie wordt alleen afgeleverd als er gelijktijdig met, of voorafgaand aan, de aanvraag een afbakeningsplan wordt neergelegd dat aan alle normen voldoet. Er zijn twee uitzonderingen waarbij de aflevering van een gereserveerde perceelsidentificatie mogelijk is zonder afbakeningsplan:

  1. de splitsing van privatieve entiteiten afzonderlijk beschreven in de basisakte, maar als één geheel gekadastreerd
  2. de splitsing grond en gebouw
   Opmerking: deze uitzondering geldt alleen als het geheel van de gebouwen het voorwerpt uitmaakt van de akte (bijvoorbeeld de verkoop van alle gebouwen op een perceel zonder de grond). Als slechts een deel van het gebouw of een deel van de gebouwen het voorwerp uitmaakt van de akte, dan is een afbakeningsplan wel verplicht.
 • Wat is de behandelingstermijn van een aanvraag tot voorafgaande identificatie?

  De planreferte wordt afgeleverd binnen de twintig kalenderdagen vanaf de neerlegging van een afbakeningsplan dat aan alle normen van het MB precad voldoet.

  De gereserveerde perceelsidentificatie wordt afgeleverd binnen de twintig kalenderdagen vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier, op voorwaarde dat:

  • u gebruik maakt van het correcte aanvraagformulier
  • het aanvraagformulier alle nodige gegevens bevat
  • u ook een afbakeningsplan neerlegt dat het voorwerp van de aanvraag afbakent en dat aan alle normen van het MB precad voldoet (of dat u in uw aanvraagformulier verwijst naar dergelijk plan dat al eerder opgenomen werd in de databank)
 • Hoe worden de planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie afgeleverd?

  De planreferte en de gereserveerde perceelsidentificatie worden via e-mail naar de aanvrager gestuurd.

 • Als het voorwerp van de akte wijzigt, moet ik dan een nieuwe aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen?

  Ja. Als het voorwerp van de akte wijzigt, moet u een nieuw afbakeningsplan neerleggen. Het voorwerp van de akte moet altijd overeenstemmen met het op het afbakeningsplan weergegeven goed.

  Als het aantal loten of entiteiten wijzigt, vraagt u ook nieuwe gereserveerde perceelsidentificaties aan.

 • Hebben een planreferte en een gereserveerde perceelsidentificatie een geldigheidsduur?

  Nee. U kunt deze jaren later nog gebruiken als het plan het voorwerp van de akte nog afbakent.

  Opgelet! Wijzigingen aan de perceelsconfiguratie en/of een aanpassing van het MB precad kunnen tot gevolg hebben dat er geen gereserveerde perceelsidentificaties afgeleverd kunnen worden op basis van een eerder neergelegd afbakeningsplan of dat reeds afgeleverde perceelsidentificaties niet langer bruikbaar zijn. Het is dus mogelijk dat er een nieuwe aanvraag tot voorafgaande identificatie moet gebeuren.

 • Ik ben het niet eens met het antwoord van de dienst Plan. Wat kan ik doen?

  Neem contact op met de dienst Plan via e-mail. Samen komt u waarschijnlijk tot een oplossing. Bespreekt u uw dossier liever telefonisch? Vraag dan in uw e-mail om telefonisch gecontacteerd te worden.

  Komt u er toch niet uit? Stuur dan een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be waarin u uw probleem uitlegt. Voor een vlotte behandeling van uw vraag, voegt u best zoveel mogelijk concrete informatie toe (aanvraag, afbakeningsplan, mailverkeer met de dienst Plan ...).