Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Splitsing gebouw (privatieve entiteiten / basisakte)

Privatieve entiteiten

Ik wil meerdere, niet aanpalende ruimtes van mijn gebouw in opstal gegeven aan dezelfde persoon. Moet ik voor elke ruimte een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

Nee. U vraagt één gereserveerde perceelsidentificatie aan voor alle delen samen.

Dit principe geldt ook bij vruchtgebruik en erfpacht.

Basisakte

 • Hoe dien ik een aanvraag tot voorafgaande identificatie in voor een basisakte op een deel van een perceel?

  U dient het formulier ‘Basisakte’ in samen met:

  • ofwel één afbakeningsplan dat zowel het deel van het perceel (horizontale splitsing) als de privatieve entiteiten (basisakte) afbakent
  • ofwel twee afbakeningsplannen (één plan met de horizontale splitsing en één plan met de privatieve entiteiten)
 • Moet ik een gereserveerde perceelsidentificatie vragen voor de gemeenschappelijke delen?

  Nee, u krijgt automatisch een perceelsidentificatie voor de algemene gemeenschappelijke delen en, in voorkomend geval, voor de specifieke gemeenschappelijke delen.

 • Wat wordt verstaan onder aandelen?

  Voor de algemene gemeenschappelijke delen gaat het om de aandelen in de rechten van de delen die gemeenschappelijk zijn voor alle eigenaars van alle (op te richten of bestaande) gebouwen op het perceel. In een basisakte zijn er altijd algemene gemeenschappelijke delen.

  Voor de specifieke gemeenschappelijke delen gaat het om de aandelen in de rechten van de delen die gemeenschappelijk zijn voor een deel van de mede-eigenaars (bijvoorbeeld een lift die alleen gemeenschappelijk is voor de eigenaars van de appartementen op de verdiepingen en niet voor de eigenaars van de appartementen op het gelijkvloers). In een basisakte zijn er niet altijd specifieke gemeenschappelijke delen (wel bij deelbasisakten). Het is mogelijk om meerdere specifieke gemeenschappelijke delen te hebben.

 • Moet de oppervlakte van de tuin / het terras opgenomen worden in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit?

  Als de tuin / het terras deel uitmaakt van de privatieve entiteit, dan wordt de oppervlakte opgenomen in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit.

  Als de tuin / het terras deel uitmaakt van de gemene delen en de privatieve entiteit heeft een exclusief gebruiksrecht, dan wordt de oppervlakte niet opgenomen in de netto-vloeroppervlakte van de privatieve entiteit.

 • Moet ik bij de privatisering van een gemeenschappelijk deel een planreferte vermelden?

  Ja. In dat geval moet het afbakeningsplan minstens de entiteit die privatief wordt, bevatten (het voorwerp van de akte).

 • Moet ik in een wijzigende basisakte een planreferte vermelden?

  Ja, als de grenzen van de privatieve entiteiten wijzigen.

Normen afbakeningsplan ‘Splitsing gebouw’

 • Aan welke normen moet het afbakeningsplan voldoen?

  Het plan van afbakening van een te creëren of te wijzigen privatieve kavel, of van een deel of het geheel van het gebouw, bestaat in een kopie van het bouwplan of in een opmetingsplan. Zie  Normen privatieve entiteiten (PDF, 182.91 KB) voor meer informatie over de normen beschreven in het MB precad.

  Opgelet! Het afbakeningsplan moet aan alle normen voldoen die beschreven zijn in hoofdstuk II van het MB precad van 18 november 2013.

 • Aan welke normen moet het txt-bestand voldoen?

  Voor een afbakeningsplan van het type splitsing gebouw is een txt-bestand niet verplicht. Als u toch een txt-bestand wilt toevoegen, dan moet het voldoen aan de normen beschreven in artikel 6, §2 van het MB van 18 november 2013.

  Normen txt-bestand splitsing gebouw
  Norm Bijkomende informatie
  1° een hoofding met vermelding van:
  • de auteur van het plan
  • de identificatie van de landmeter-expert bij de Federale Raad van landmeters-experten of de identificatie van landmeter-expert bij de administratie
  • de datum van het plan
  • de betrokken patrimoniumpercelen
  • in voorkomend geval, het nummer van de kavel
  Deze informatie laat toe om het txt-bestand te kunnen vergelijken met het afbakeningsplan en, in voorkomend geval, het aanvraagformulier voorafgaande identificatie.
  2° een lijn bestaande uit 9 tekens "=" (gelijkheidsteken)
  3° een tabel waarin de elementen zijn gescheiden door een tab en die de informatie bevat over de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt U vermeldt de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt van het opgemeten deel.