From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Teruggave buitenlandse btw

Teruggave buitenlandse btw

 • Wat is de teruggave van buitenlandse btw?

  Ondernemingen die actief zijn in een andere lidstaat van de EU, waar ze niet gevestigd noch geregistreerd zijn bij de btw-administratie, betalen in die lidstaten btw op hun uitgaven (bv. hotel rekeningen, restaurantkosten, beurzen …). Ook voor die btw hebben ze, net zoals voor de btw die ze in hun eigen woonstaat betalen, recht op een terugbetaling.

  Opgelet!

  Als uw onderneming in een andere lidstaat goederen aankoopt voor wederverkoop, moet ze zich meestal registreren bij de btw-administratie in die lidstaat. In dat geval moet u de btw-teruggave vragen via de gewone btw-aangifte in die lidstaat.

 • Hoe vraag ik een teruggave aan?

  Belgische btw-plichtige

  Als u de btw wilt terugvragen die u in een andere lidstaat van de EU heeft betaald, moet u een aanvraag indienen via Intervat - VatRefund. U kunt die aanvraag niet meer op papier doen.
   

  Teruggave van Belgische btw voor buitenlandse belastingplichtigen

  Belastingplichtigen gevestigd in de Europese Unie

  Buitenlandse btw-plichtigen die hun in België betaalde btw willen terugvragen, moeten de aanvraag indienen in de lidstaat waar ze gevestigd zijn, en dit via de toepassing van die lidstaat.

  Meer info (Europese Commissie)

  Belastingplichtigen gevestigd buiten de Europese Unie

  Niet in de EU gevestigde ondernemingen die de in België betaalde btw willen terugvragen moeten een aanvraag indienen via het formulier 803 bij:

  KMO Centrum Specifieke Materies - Team 2
  Kruidtuinlaan 50, bus 3410 - 18P
  B-1000 Brussel
  foreigners.team2@minfin.fed.be
  02 577 86 60

  Voor de bijlagen bij het formulier: stuur geen originele documenten op per post. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we u die niet meer terugsturen. 

  Meer informatie

  Opmerkingen
  • U mag maximaal 5 aanvragen per jaar indienen.
  • Als de bijlagen groter zijn dan 5 MB, kunt u deze per e-mail (foreigners.team2@minfin.fed.be) naar ons toesturen. Die bijlagen dienen dan opgesplitst te zijn in verschillende mails met een maximum van 5 Mb.
 • Wanneer moet ik een teruggave aanvragen?

  De aanvraag moet jaarlijks gebeuren uiterlijk tot 30 september van het jaar volgend op het jaar van de uitgaven. Ze heeft betrekking op de periode van januari tot december, met een minimumtermijn van drie maanden, behalve voor het einde van het jaar (bv. periode van 1 november tot 31 december).

 • Wanneer gebeurt de teruggave?

  De lidstaat die de aanvraag ontvangt, stuurt ze door naar de lidstaat van teruggaaf. De lidstaat die de teruggave doet, heeft na de ontvangst van de aanvraag, 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Er is eventueel een extra termijn om inlichtingen te vragen aan de aanvrager en een beslissing te nemen op basis van het antwoord op die vraag om inlichtingen. Als de beslissing is genomen, wordt het bedrag binnen de 10 werkdagen terugbetaald.

  Voor de teruggave van Belgische btw aan niet EU-ondernemingen bedraagt de onderzoekstermijn 6 maanden. De eventuele terugbetaling gebeurt binnen diezelfde termijn.