Periodieke aangifte

Periodieke btw-aangifte

 • Wat is een periodieke btw-aangifte?

  De periodieke btw-aangifte heeft o.m. als doel de administratie op de hoogte te brengen van:

  • het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de btw die op deze handelingen verschuldigd is
  • het bedrag van de handelingen met leveranciers (binnenkomende handelingen) en hoeveel de aftrekbare btw daarop bedraagt

  Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde btw en de aftrekbare btw duidelijk.

 • Moet ik periodieke btw-aangiften indienen ?

  Ja, van zodra uw onderneming onderworpen is aan de btw en u een recht op aftrek heeft van btw.

  U bent daarentegen vrijgesteld van de indiening van periodieke btw-aangiften in de volgende gevallen:

  • uw onderneming is onderworpen aan de vrijstellingsregeling
  • uw onderneming is onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • uw onderneming verricht uitsluitend leveringen van goederen of diensten die zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek en waarvoor u geen recht op aftrek van btw heeft
  • uw onderneming voert bepaalde activiteiten uit en maakt geen gebruik van het recht op aftrek van de btw. Zijn onder meer bedoeld: de activiteiten van wasserijen, ververijen, stomerijen, binnenvaart, verkoop van afvalstoffen, agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
 • Wanneer moet ik btw-aangiften indienen ?
  Opgelet!

  De drempels van 2.500.000 euro en 250.000 euro die u hieronder vindt, en de uitzondering bij maandelijks ingediende btw-opgaven van de intracommunautaire handelingen, zijn van toepassing sinds 1 januari 2014. Meer informatie vindt u in de beslissing nr. E.T. 125.313.


  Het omzetcijfer van uw onderneming is hoger dan 2.500.000 euro (excl. btw)

  • U moet elke maand een btw-aangifte indienen.
  • U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand  van de activiteiten (zie kalender).
  • Indien u maandelijkse btw-aangiften indient, dient u eveneens een voorschot te betalen op de belasting voor de handelingen van de maand december van hetzelfde jaar.
   Meer informatie over de verplichte voorschotten.

  Het omzetcijfer van uw onderneming is hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw)

  • U kunt kiezen voor driemaandelijkse aangiften.
  • U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten (zie kalender).
  • Indien u driemaandelijkse btw-aangiften indient, dient u een voorschot te betalen op de belasting voor de handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.
   Meer informatie over de verplichte voorschotten.

  Bijzondere gevallen

  • U moet maandelijkse btw-aangiften indienen als het omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan 250.000 euro (excl. btw) voor het geheel van de leveringen van:
   • energieproducten (minerale oliën of andere producten die bedoeld zijn om als brandstof gebruikt te worden) 
   • toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen
   • landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving
  • Als u al maandelijkse btw-opgaven van uw intracommunautaire handelingen moet indienen omdat het kwartaalbedrag van de leveringen van die goederen hoger was dan 50.000 euro in het kwartaal in kwestie of in één van de vier vorige kwartalen, dan moet u ook maandelijkse btw-aangiften indienen.

  U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten in kwestie (zie kalender).

 • Hoe moet ik btw-aangiften indienen ?

  In principe moet u uw periodieke btw-aangifte altijd op elektronische wijze indienen via de Intervat toepassing.

  Als dat om een van de volgende redenen niet mogelijk is voor u:

  • u beschikt niet over de nodige informaticamiddelen
  • in geval van technische problemen
  • ...

  dan kunt u een papieren aangifte indienen. Daarvoor moet u een ondertekende, schriftelijke verklaring met de redenen indienen bij uw bevoegde kantoor. U moet daar ook blanco aangifte-formulieren (nr 625) aanvragen en ze naar het scanningcentrum sturen.

   Meer informatie over de papieren btw-aangifte (PDF, 1.16 MB)