Aanvang, wijziging en einde activiteit

Opgelet! De verplichting tot elektronische indiening van de formulieren 604A, 604B en 604C is uitgesteld. Meer informatie

Aanvang, wijziging en einde activiteit

 • Wat moet ik doen alvorens een activiteit aan te vangen ?

  Aanvraag ondernemingsnummer

  Vooraleer een economische activiteit te beginnen en een btw-identificatie aan te vragen, moet u zich eerst laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die u een ondernemingsnummer zal toekennen. 

  Het ondernemingsnummer bevat 10 cijfers beginnende met het cijfer '0'. Het is een uniek identificatienummer dat door de onderneming verplicht moet worden gebruikt in alle contacten met de overheidsdiensten (btw, RSZ, handelsregister, …) en met andere ondernemingen.

  De aanvraag moet gebeuren:


  Aanvraag tot btw-identificatie 

  Vervolgens (dus na de toekenning van het ondernemingsnummer en voor het aanvangen van de activiteit) moet u een formulier 'Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit' (formulier 604A) invullen en het indienen bij het bevoegde kantoor.

  De aanvraag tot btw-identificatie kunt u doen:  
   
  • Per post: door het ingevulde formulier 604A naar uw btw-kantoor te sturen
  • Ter plaatse: door het formulier 604A in te vullen in het bevoegde kantoor. Dat kantoor is trouwens voor uw onderneming de eerste gesprekspartner voor btw-vragen.
  • Tegen vergoeding, door een erkend ondernemingsloket of een derde die volmachthouder is (bv. boekhouder.)
  Het bevoegde kantoor zal vervolgens het ondernemingsnummer activeren als btw-identificatienummer en brengt u, belastingplichtige, daarvan op de hoogte via een aangetekende brief.
 • Wat moet ik meedelen bij de wijziging of de beëindiging van een activiteit ?

  Iedere wijziging van de informatie die werd opgenomen in het formulier 604A (benaming, adres, activiteitscode…) moet u melden aan het bevoegde kantoor. Dat doet u via een formulier 604B. Dat formulier moet u volledig ingevuld binnen de maand vanaf het moment van de wijziging aan het bevoegde kantoor bezorgen.

  Verklarende nota bij het formulier 604B

  Ook elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die elke economische activiteit waarvoor zij btw-belastingplichtige is, stopzet, moet daarvan binnen één maand aangifte doen op het bevoegde kantoor. Dat doet u met het formulier 604C.

  Verklarende nota bij het formulier 604C

 • Meer info over de btw-identificatie