Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Forfaitaire btw-regeling

Forfaitaire btw-regeling

 • Op welke belastingplichtigen is de forfaitaire regeling van toepassing ?

  Om voor een bepaald jaar aan de forfaitaire regeling onderworpen te zijn, moet de belastingplichtige aan vier voorwaarden voldoen die betrekking hebben op:

  • de sector
  • de vorm van de onderneming
  • de aard van de handelingen
  • de maximumomzet  
    

  Sector

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op:

  • apothekers
  • bakkers, brood- en banketbakkers
  • caféhouders
  • consumptie-ijsbereiders
  • exploitanten van frietkramen
  • foornijveraars
  • herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers
  • kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren
  • kleinhandelaars in kranten en tijdschriften
  • kleinhandelaars in levensmiddelen
  • kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers
  • schoenherstellers
  • slagers en spekslagers

  Vorm van de onderneming

  Vanaf 1 januari 2020 kan enkel een onderneming natuurlijke persoon nog genieten van de forfaitaire regeling.

  Aard van de handelingen

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op belastingplichtigen die voor maximum 25% van hun totale omzet facturen (of stukken) moeten uitreiken.

  Het maximum van 25% kan in bepaalde gevallen verhoogd worden tot 40%. 

  De maximumomzet

  Om de forfaitaire regeling te kunnen genieten mag de jaaromzet van de belastingplichtige het afgelopen jaar niet meer bedragen dan 750.000 euro (excl. btw).

  Zie ook: Inhoudstafel - Forfaitaire regeling inzake Btw

 • Wat zijn de administratieve verplichtingen ?

  De belastingplichtigen die aan de forfaitaire regeling onderworpen zijn, moeten volgende documenten ter beschikking houden:

  • boek voor inkomende facturen
  • boek voor uitgaande facturen (in voorkomend geval)
  • dagboek voor ontvangsten (in voorkomend geval)
  • gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit bijzondere inkoopvoorwaarden
  • berekeningsblad
 • Wat is de impact van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca op de forfaitaire belastingplichtigen?

  Door de coronacrisis is tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing op restaurant- en cateringdiensten vanaf 8 mei tot en met 30 september 2021: 

  • met uitsluiting van de meeneem-verkopen van alcoholhoudende dranken:
   • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en
   • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

    die onderworpen blijven aan het btw-tarief van 21 %.

  Hoewel de benaming ‘restaurantdiensten’ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes … ).

  Voor de leveringen (meeneem-verkopen) blijven de gewone regels gelden.

  Bent u een van de volgende forfaitaire btw-belastingplichtigen? Dan vindt u de wijzigingen die deze maatregel op uw forfaitaire btw-regeling heeft op een van onderstaande linken: