From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Studenten

Studenten en bedrijfsvoorheffing

Wordt er op het loon van studenten bedrijfsvoorheffing ingehouden?

Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op lonen die worden betaald aan studenten:

  • die worden tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • die per kalenderjaar niet meer dan 475 uur werken
  • en op voorwaarde dat op die lonen geen sociale bijdragen, met uitzondering van de solidariteitsbijdrage, verschuldigd zijn.