Centra Grote Ondernemingen

Centra Grote Ondernemingen

 • Structuur

  Sinds 1 juli 2015 zijn er binnen de Administratie Grote Ondernemingen (GO)

  • zeven centra GO voor de controle en geschillenbehandeling van de grote ondernemingen
  • één centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles met drie afdelingen: beheer, controle en sectorcoördinatie.  

  De centra GO zijn bevoegd voor:

  • het nazicht van de fiscale situatie
  • de vestiging
  • de behandeling van betwistingen
  • de verdediging voor de verschillende rechtsinstanties ​wat betreft:
   • inkomstenbelastingen
   • met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
   • belasting over de toegevoegde waarde
   • diverse taksen 

  De afdeling controle van het centrum GO Beheer & Gespecialiseerde Controles heeft dezelfde bevoegdheden als de centra GO en is onder andere bevoegd voor vijf specifieke domeinen:

  • financiële sector
  • verrekenprijzen
  • btw-eenheden
  • tax shelter voor de productie van audiovisuele werken en podiumkunsten
  • diverse taksen.  

  De afdeling sectorcoördinatie is:

  • het uniek contactpunt voor alle fiscale vragen of informatie
  • volgt de risico’s per sector op
  • zorgt voor de interne coördinatie van de diensten
  • analyseert de doelgroep grote ondernemingen.  

  De afdeling beheer verwerkt de aangiften, werkt van de gegevens van de ondernemingen bij, voert van eenvoudige rechtzettingen uit, geeft inzage in uw dossier en reikt bepaalde attesten en vergunningen uit.

  De administrateur GO belast met de leiding van de centra GO. De administrateur GO verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie GO. Als manager is de administrateur GO verantwoordelijk voor het bereiken van de verwachte resultaten en van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Administratie GO alsook voor het optimale beheer van de terbeschikkinggestelde middelen. Hij coördineert en verzekert eveneens de opvolging van de dagelijkse werking met het oog op de correcte uitvoering van de sleutelopdrachten. Hij tekent mee de strategie voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit uit en treedt op als sponsor voor projecten binnen zijn administratie.

  Met deze organisatiestructuur garandeert de FOD Financiën een dienstverlening op maat van de grote ondernemingen en organiseert ze een adequate controleaanpak.

  Meer weten?  Ontdek GO (PDF, 1.06 MB)

  Bepalingen

 • Centra GO

  Twee types centra:

  • De 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ behandelen alle aspecten van de fiscaliteit. Het is niet langer de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn. Het is de onderneming of vereniging zélf die het uitgangspunt vormt voor die organisatie.
    
  • In het centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ fungeert de afdeling Sectorcoördinatie als uniek contactpunt voor de grote ondernemingen en de afdeling Beheer staat onder andere in voor de verwerking van de aangiften. Dit centrum staat ook in voor de controle en het beheer van de geschillen in vijf specifieke domeinen:
    
   • financiële sector
   • verrekenprijzen
   • btw-eenheden
   • Tax Shelter
   • diverse taksen
 • Contactgegevens centra GO

  Centrum GO Adres E-mailadres
  Centrum Grote Ondernemingen Antwerpen Italiëlei 4
  2000 Antwerpen
  go.antwerpen@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Brugge Gustave Vincke Dujardinstraat 4
  8000 Brugge
  go.brugge@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Brussel Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3350
  1000 Brussel
  goge.bru.reg@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Charleroi Petite Rue 4, boite 16
  6000 Charleroi
  ge.charleroi@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Gent Gaston Crommenlaan 6 bus 703
  9050 Ledeberg
  go.gent@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Luik Rue de Fragnée 2, boite 111
  4000 Liège
  ge.liege@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven Philipssite 3A bus 1
  3001 Heverlee
  go.leuven@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen Leuven - Antenne Hasselt Voorstraat 43 bus 52 blok C
  3500 Hasselt
  go.hasselt@minfin.fed.be
  Centrum Grote Ondernemingen - Beheer & Gespecialiseerde
  Controles (afgekort Centrum GO Brussel BGC)
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3351
  1000 Brussel

  goge.bgc.gcs@minfin.fed.be

  Afdelingen van Centrum GO Brussel BGC Adres E-mailadres
  Afdeling Beheer Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3353
  1000 Brussel

  Directe belastingen – Team DB: goge.beheer.gestion1@minfin.fed.be

  Btw - Team btw: goge.beheer.gestion2@minfin.fed.be

  Afdeling Controle Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3352
  1000 Brussel

  goge.gesp.controle.spec@minfin.fed.be

  Verrekenprijzen: transferpricing.unit@minfin.fed.be

  Tax Shelter: taxshelter@minfin.fed.be

  Diverse taksen: diversetaksen.taxesdiverses@minfin.fed.be

  Afdeling Sectorcoördinatie Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 3354
  1000 Brussel
  goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be