Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Bericht aan schuldenaars

De 'berichten aan de schuldenaars' bevatten de richtlijnen voor het gebruik, het invullen en het verbeteren van de verschillende fiscale fiches.

Bericht aan schuldenaars

 • Modellen fiches (aanslagjaar 2023)

  • Titelblad van de samenvattende opgave (325)
  • Lonen - individuele fiche (281.10)
  • Pensioenen - individuele fiche (281.11)
  • Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) - individuele fiche (281.12) (ontwerp)
  • Werkloosheidsuitkeringen - individuele fiche (281.13)
  • Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) - individuele fiche (281.14) (ontwerp)
  • Inkomsten uit pensioensparen - individuele fiche (281.15) (ontwerp)
  • Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid - individuele fiche (281.16) (ontwerp)
  • Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag - individuele fiche (281.17)
  • Vervangingsinkomsten (281.18)
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders - individuele fiche (281.20)
  • Attest (fiche 281.25)
  • Inkomsten uit de deeleconomie - individuele fiche (281.29)
  • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. - individuele fiche (281.30)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - individuele fiche (281.40)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - samenvattende opgave (325.40)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - opgave - tussenblad (325.40)
  • Auteursrechten en naburige rechten- individuele fiche (281.45)
  • Auteursrechten en naburige rechten - samenvattende opgave (325.45)
  • Auteursrechten en naburige rechten - opgave - tussenblad (325.45)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - individuele fiche (281.50)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - opgave - tussenblad (325.50)
 • Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2023)

  • Lonen (fiche 281.10 - opgave 325.10)
  • Pensioenen (fiche 281.11 - opgave 325.11)
  • Vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (fiche 281.12 - opgave 325.12)
  • Werkloosheidsuitkeringen (fiche 281.13 - opgave 325.13)
  • Vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen) (fiche 281.14 - opgave 325.14)
  • Inkomsten uit pensioensparen (fiche 281.15 - opgave 325.15)
  • Wettelijke vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid (fiche 281.16 - opgave 325.16)
  • Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioenen) (fiche 281.17 - opgave 325.17) 
  • Vervangingsinkomen (fiche 281.18 - opgave 325.18)
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiche 281.20 - opgave 325.20)
  • Attest (fiche 281.25) en verbetering van vergissingen
  • Inkomsten uit de deeleconomie (281.29)
  • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (fiche 281.30 - opgave 325.30)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40 - opgave 325.40)
  • Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45 - opgave 325.45)
  • Bedragen ontvangen door gebruikers van een digitaal samenwerkingsplatform (Fiche 281.48 - opgave 325.48)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)