Hypotheekoverdracht

Hypotheekoverdracht

Ik heb een hypothecaire lening gesloten voor het verwerven van mijn woning. Ik verkocht deze woning in 2010. Ik ben deze lening verder blijven aflossen. De hypothecaire inschrijving die deze lening waarborgt werd overgebracht naar een ander onroerend goed (hypotheekoverdracht). Waar mag ik de uitgaven van deze lening vermelden?

In dat geval was u in 2016 geen eigenaar meer van de woning waarvoor de lening werd gesloten. De uitgaven betreffen dus niet uw 'eigen woning'.

De uitgaven van uw hypothecaire lening en de daarmee verband houdende individuele levensverzekering kunnen, indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Indien nodig beperkt u de kapitaalaflossingen in functie van een grensbedrag, dat wordt vastgesteld volgens het jaar van afsluiting van de lening. Deze grensbedragen zijn niet gewijzigd. U moet dus, indien nodig, dezelfde breuk toepassen als voorheen.
Dit begrensde bedrag van de kapitaalaflossingen vermeldt u in Vak IX, Rubriek C, 4, b, van de aangifte naast de code(s) 1358-97, 2358-67, 1359-96, 2359-66, 1360-95 en/of 2360-65.Het overschot van de kapitaalaflossingen komt niet in aanmerking voor een belastingvoordeel.

De premies van uw individuele levensverzekering moet u niet begrenzen en vermeldt u in Vak IX, Rubriek C, 5, b, van de aangifte naast de code(s) 1353-05, 2353-72, 1354-04 en/of 2354-71.

De interesten kunnen niet in aanmerking komen voor de gewone interestaftrek, omdat deze woning geen belastbaar onroerend inkomen meer oplevert.

U kan voor de uitgaven van vóór 1.1.2014 (en vanaf 1.1.2005) gesloten hypothecaire leningen (en de individuele levensverzekering die uitsluitend dient voor het waarborgen of wedersamenstellen van een dergelijke lening) de toepassing vragen van de federale woonbonus. Het grensbedrag bedraagt 2.260 euro, 3.010 euro of 3.090 euro, naargelang het geval. U vermeldt deze uitgaven in Vak IX, Rubriek C, 1 en/of2, van de aangifte naast de code(s) 1370-85, 2370-55, 1371-84 en/of 2371-54.

Vergeet zeker de bijkomende vragen niet te beantwoorden.

Merk op dat wanneer die woning niet al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds vorig aanslagjaar al de federale woonbonus heeft gevraagd voor uw betalingen voor die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale woonbonus. U zal dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen zoals hierboven vermeld.

Wat de (in principe) vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire leningen betreft kan u de federale vermindering bouwsparen vragen. In dat geval moet uiteraard aan alle voor dat fiscale voordeel geldende voorwaarden voldaan zijn.

Indien nodig beperkt U deze uitgaven in functie van een grensbedrag, dat wordt vastgesteld volgens het jaar van afsluiting van de lening en het aantal kinderen dat u ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening. Deze grensbedragen zijn niet gewijzigd.  U moet dus, indien nodig, dezelfde breuk toepassen als voorheen.

Dit begrensde bedrag van de kapitaalaflossingen en premies vermeldt u in Vak IX, Rubriek C, 4, a, van de aangifte naast de code(s) 1355-03 en/of 2355-70 voor wat betreft de kapitaalsaflossingen, en in u in Vak IX, Rubriek C, 5, a, van de aangifte naast de code(s) 1351-07 en/of 2351-74 voor wat betreft de premies.
Het overschot van de kapitaalaflossingen mag u niet in uw aangifte vermelden.
Het overschot van de premies vermeldt u in Vak IX, Rubriek C, 5, b, van de aangifte naast de code(s) 1353-05, 2353-72, 1354-04 en/of 2354-71.

Merk op dat wanneer die woning niet al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds vorig aanslagjaar al het federale bouwsparen heeft gevraagd voor uw betalingen van die, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het bouwsparen. U zal dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen zoals hierboven vermeld.