Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

 • Hoe vraag ik voorschotten aan?

  U hebt nog geen dossier bij de DAVO?

  Vul bij voorkeur het webformulier voor een aanvraag tot tussenkomst in. We bekijken dan of u voldoet aan de voorwaarden om hulp te krijgen bij de invordering van het onderhoudsgeld en voor het krijgen van de voorschotten op onderhoudsgeld.

  Als u het niet online kunt invullen, dan kunt u ons ook een  papieren aanvraagformulier (PDF, 71.96 KB) bezorgen. Dat papieren formulier stuurt u ingevuld, gedateerd en ondertekend (door uzelf, uw advocaat of uw wettelijke vertegenwoordiger of die van uw kind) naar een van onze infocenters of u komt het persoonlijk overhandigen. 

  De DAVO heeft uw aanvraag tot tussenkomst voor de invordering van het onderhoudsgeld al aanvaard?

  Zolang uw dossier loopt en als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u op ieder moment vragen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen:

 • Hoe vraag ik de verlenging van het recht op voorschotten aan?

  Krijgt u nu al voorschotten voor minderjarige kinderen? Dan is het recht op voorschotten automatisch verlengd todat uw kind 18 jaar wordt.

  Krijgt u nu al voorschotten voor meerderjarige kinderen? Dan zullen wij u om de zes maanden in een brief uitnodigen om een nieuwe aanvraag in te dienen. Zo kunnen we bekijken of u nog aan de voorwaarden voldoet.

  U kunt de aanvraag op twee manieren indienen

 • Welke documenten moet ik meesturen met mijn aanvraag tot toekenning of verlenging van het recht op voorschotten?

  U wilt een aanvraag indienen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen of te blijven krijgen? Zolang uw kinderen minderjarig zijn, volstaat uw eerste aanvraag en hoeft u geen verlenging aan te vragen.

  Zijn uw kinderen meerderjarig, dan moet u een aantal documenten met uw vraag meesturen:

  • een recent attest dat aantoont dat uw kind recht heeft op kinderbijslag
  • een bewijs dat uw kind naar school gaat of een bewijs dat uw kind in de beroepsinschakelingstijd (ook wel de wachttijd genoemd) zit

 • Wie kan mij helpen om het aanvraagformulier in te vullen?

  Hebt u vragen over het aanvraagformulier of lukt het u niet het in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen van onze DAVO-kantoren of van een OCMW.

  Wilt u hulp van de FOD Financiën?

  Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze infocenters, zij hebben allemaal een eigen intake DAVO-kantoor.

  Wilt u hulp van een OCMW?

  Kunt u niet naar een van onze infocenters, dan kunt u ook contact opnemen met een OCMW in uw regio voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

 • Wat als ik de pincode van mijn identiteitskaart niet ken?

  Kunt u het webformulier niet invullen omdat u de pincode van uw identiteitskaart niet kent? U kunt drie dingen doen om toch zo snel mogelijk een aanvraag tot tussenkomst in te dienen:

  1. U kunt een nieuwe pincode vragen op de website van Binnenlandse Zaken.
  2. U kunt langsgaan bij een van onze infocenters, waar we uw aanvraag onmiddellijk zullen verwerken.
  3. U kunt de  papieren formulieren (PDF, 71.96 KB) invullen.
 • Wat kan ik doen als ik een technisch probleem of een vraag over de inhoud van het webformulier heb?

  Neem contact op met onze diensten.