Tax shelter – startende kleine vennootschappen

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd.

Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

De FAQ over deze belastingvermindering werden bijgewerkt op 29.05.2020.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.
 
Deze documenten moeten jaarlijks worden opgesteld door, naar gelang het geval, de startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak.

Nieuwe (28.01.2020)  modelattesten (PDF, 203.62 KB) zijn voorgesteld.

Opgelet! (KB 28.06.2019 – Belgisch Staatsblad van 08.07.2019)

Een kopie van de voormelde documenten moet vóór 31 maart aan de administratie worden bezorgd door, naargelang het geval, de startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak.

Sinds 01.01.2020 moet de kopie elektronisch naar de administratie worden verzonden.

Om deze verplichting na te komen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Deze documenten kunnen elektronisch worden verstuurd via de toepassing Belcotax-on-web.

2. Deze documenten kunnen per mail worden verstuurd naar de volgende dienst:

          KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
          kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be  

Sinds 01.01.2020 is het niet meer toegelaten om de documenten per post op te sturen of om ze persoonlijk af te leveren.