Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

PWA-cheques

Fiscaal voordeel voor PWA-cheques

 • Wat is een PWA-cheque?

  De PWA-cheque (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) is een betaalmiddel dat het u mogelijk maakt aan een gunstig tarief van volgende diensten te genieten:

  • kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang ervan
  • bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (indien er plaatselijk geen dierenasiel is)
  • hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen
  • hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten
  • hulp voor klein tuinonderhoud

  PWA-cheques kunnen op naam (met de naam van de gebruiker erop vermeld) of naamloos zijn.

  Het aankopen van PWA-cheques geeft u bovendien recht op een belastingvermindering.

 • Hoeveel kost het? Hoe kan ik PWA-cheques bestellen?

  Alle praktische informatie over PWA-cheques is te vinden op de website van de Edenred. De RVA heeft het beheer van het PWA-chequesysteem toevertrouwd aan Edenred vanaf 1 januari 2009.

 • Wat is het bedrag van de belastingvermindering?

  Opgelet: de belastingvermindering is enkel geldig voor PWA-cheques op naam.

  U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van het betaalde bedrag voor de PWA-cheques.

  Voor de uitgaven van 2016 (aanslagjaar 2017) heeft het Brussels Hoofdstedelijke Gewest de belastingvermindering van 30 % naar 15 % veranderd.
  Voor het Vlaamse en het Waalse Gewest blijft de belastingvermindering 30 %. Dit bedrag is beperkt tot maximum 1.520 euro voor het totaal van de PWA-cheques en dienstencheques aangekocht in 2020 (aanslagjaar 2021).

 • Geven naamloze PWA-cheques recht op een fiscaal voordeel?

  Neen. U hoeft deze dus niet in te geven in uw belastingaangifte.

 • Wij zijn getrouwd of wettelijk samenwonend. Hebben wij beiden recht op de belastingvermindering?

  Ja. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de PWA-cheques en de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kochten.

  Het maximumbedrag van 1.520 euro (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) geldt per jaar en per partner.

 • Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

  Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (281.81) van de uitgever van de cheques. Dit attest geeft een overzicht van uw uitgaven van het voorbije jaar. Bewaar dit attest gedurende 7 jaar (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op het jaar van de betroffen uitgaven).

  U moet dit attest niet bij uw belastingaangifte voegen, maar wel in de mogelijkheid zijn het te tonen wanneer dit gevraagd wordt.

  Als u gedomicilieerd was in België is het Gewest dat bevoegd is voor uw uitgaven aan PWA-cheques van het vorige jaar in principe het Gewest waar u gedomicilieerd was op 1 januari van dit jaar.

  Bijvoorbeeld: als u op 1 januari 2021 gedomicilieerd was in het Waals gewest, is het Brussel Gewest bevoegd voor de aangifte van uw uitgaven aan PWA-cheques van het jaar 2020.

  Op uw aangifte vult u het totaal in dat aangegeven staat op het attest.

  Bij het invullen van de code in uw aangifte moet u geen rekening houden met het maximumbedrag van 1.520 euro (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021). Bij de berekening van uw aanslag wordt hiermee automatisch rekening gehouden.

  Opmerking: als u niet gedomicilieerd was in België en u toch regionale belastingverminderingen kunt aanvragen, verwijzen we naar de regels van het Gewest waarvan u uw belastbaar beroepsinkomen verkregen hebt, en niet naar de regels van het Gewest die de PWA-cheques afgeleverd heeft. Wanneer u inkomsten hebt ontvangen uit verschillende Gewesten, bepalen we het Gewest op basis van de oorsprong van het hoogste netto beroepsinkomen. In geval van gelijke netto beroepsinkomsten, bekijken we de effectief gewerkte dagen. Als we er niet in slagen het Gewest te bepalen, zullen we u toewijzen aan het Gewest waaraan u het vorig belastbaar tijdperk toegewezen werd.

  Bijgevolg, ook hier is het Gewest waarvan de dienstencheques afkomstig zijn niet bepalend.

  Om u te helpen uw aangifte correct in te vullen, vindt u bijkomende informatie op uw belastingaangifte niet-inwoners en in de bijhorende toelichting.

 • Ik ben zelfstandige. Kan ik ook gebruik maken van PWA-cheques en genieten van een belastingvermindering?

  U kan de PWA-cheques gebruiken voor persoonlijke op beroepsmatige activiteiten (zoals bepaalde seizoens- en occasionele activiteiten voor de landbouw- en tuinbouwsector).

  PWA-cheques die u gebruikt voor beroepsmatige activiteiten komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering, maar zijn wel aftrekbaar als beroepskosten.