Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Ziekenfondsbijdrage

Fiscale aftrek van de ziekenfondsbijdrage - "Bijdrage financiële verantwoordelijkheid"

Wat is de 'verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid'?

Ieder jaar kan uw ziekenkas een verplichte bijdrage van u verlangen, genaamd: 'verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid'. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar.