From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Ziekenfondsbijdrage

Fiscale aftrek van de ziekenfondsbijdrage - "Bijdrage financiële verantwoordelijkheid"

Wat is de 'verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid'?

Ieder jaar kan uw ziekenkas een verplichte bijdrage van u verlangen, genaamd: 'verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid'. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

In 2019 heeft echter geen enkele ziekenkas gevraagd deze bijdrage te betalen. U kan hiervoor dus niets aftrekken, tenzij u in 2019 een achterstallige bijdrage heeft betaald (met betrekking tot het jaar 2018 of eerder).
Meer info