From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Vergoedingen van de werkgever

Vergoedingen van de werkgever

 • Welke vergoedingen kan mijn werkgever mij toekennen voor mijn woon-werkverplaatsingen? Zijn deze vergoedingen vrijgesteld?

  Voor uw woon-werkverplaatsingen kan uw werkgever u verschillende types vergoedingen toekennen naargelang het effectief gebruikte vervoermiddel.

  Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer, kan uw werkgever u ofwel de kostprijs van het abonnement terugbetalen, ofwel de dienstverlener rechtstreeks vergoeden (derdebetalersregeling). In dit geval is de ontvangen vergoeding totaal vrijgesteld voor het bedrag van het abonnement.

  Indien u carpoolt, kan uw werkgever, die het carpoolen organiseert, u een vergoeding toekennen voor de effectieve gecarpoolde verplaatsingen. Die vergoeding zal maximaal vrijgesteld worden voor de waarde van de kostprijs van een maandelijks treinabonnement in eerste klasse voor dezelfde afstand.

  Als u een ander vervoermiddel gebruikt  dan het openbaar vervoer of carpool (auto, te voet, bestelwagen, motor, enz), kan de vergoeding, die uw werkgever u toekent, vrijgesteld worden voor een maximumbedrag van 410 euro per jaar voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020.

  Als u de fiets gebruikt voor uw woon-werkverplaatsingen, kan de ontvangen kilometervergoeding vrijgesteld worden tot een maximumbedrag van 0,24 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020.

  Voorgenoemde vrijstellingen zijn echter niet van toepassing indien u niet gekozen hebt voor werkelijke kosten, behalve voor de kilometervergoeding van 0,24 euro per afgelegde km per fiets. Deze laatste blijft vrijgesteld ongeacht uw keuze voor beroepskosten of niet.

 • Mijn werkgever kent mij een globale vergoeding toe voor mijn woon-werkverplaatsingen. Is die vergoeding vrijgesteld?

  Als uw werkgever u een globale vergoeding toekent voor uw woon-werkverplaatsingen, kunt u de vrijstellingen toegekend aan de afzonderlijke vervoermiddelen toepassen op voorwaarde dat u de kostprijs kan aantonen voor elk van die vervoermiddelen.

  Afgezien daarvan hebt u in ieder geval recht op een maximale vrijstelling van 410 euro per jaar voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020. Dit vrijgestelde bedrag is namelijk het absolute minimum ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

  Voorbeeld :

  De heer Durant rijdt met zijn wagen tot aan het station waar hij vervolgens de trein neemt om ten slotte te voet zijn traject te vervolledigen tot aan zijn werkplaats.

  Hij ontvangt een globale vergoeding van 2.200 euro van zijn werkgever voor zijn woon-werkverplaatsingen. Op zijn loonfiche 281.10 komt dit bedrag in kader 17, c, ‘Ander vervoermiddel’.

  De kost van een jaarlijks treinabonnement bedraagt 1.400 euro (die hij betaalt aan de NMBS).

  Hij kiest niet voor de aftrek van zijn werkelijke kosten.

  Welk bedrag zal worden vrijgesteld?

  Voor het deel van het traject dat hij aflegde per trein kan de kostprijs van het abonnement (1.400 euro) vrijgesteld worden en vermeld worden in code 1255 van zijn aangifte.

  Voor het deel van het traject dat hij aflegde met een ander vervoermiddel (in dit geval de wagen en te voet), heeft hij recht op een vrijstelling van maximum 410 euro per jaar. Dit bedrag kan vermeld worden in code 1255.

  De heer Durant zal dus, op een totaal ontvangen vergoeding van 2.200 euro, vrijgesteld worden voor een bedrag van 1.810 euro (1.400 euro + 410 euro). Enkel het surplus (390 euro) is belastbaar.

 • Mijn werkgever kent mij afzonderlijke vergoedingen toe naargelang de verschillende gebruikte vervoermiddelen. Zijn deze vergoedingen vrijgesteld?

  In dit geval zal de vergoeding vrijgesteld zijn in functie van het fiscale regime van het effectief gebruikte vervoermiddel.

  Voorbeeld :

  De heer Durant rijdt met zijn wagen tot aan het station waar hij vervolgens de trein neemt om ten slotte te voet zijn traject te vervolledigen tot aan zijn werkplaats.

  Hij ontvangt afzonderlijke vergoedingen:

  Voor het gebruik van zijn wagen: 200 euro.

  Voor het gebruik van de trein: 1.400 euro.

  Voor zijn verplaatsingen te voet: 100 euro.

  Hij kiest niet voor de aftrek van zijn werkelijke kosten.

  Welk bedrag zal worden vrijgesteld?

  Voor het deel van het traject afgelegd met de wagen en te voet, heeft hij recht op een forfaitair bedrag van 410 euro per jaar. Aangezien de vergoeding van 300 euro (200 euro + 100 euro) lager is, wordt die vergoeding geheel vrijgesteld en kan ze vermeld worden in code 1255.

  Voor het deel van het traject afgelegd per trein, kan de kostprijs van het abonnement (1.400 euro) vrijgesteld en vermeld worden in code 1255 van zijn aangifte.