Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (huizen, appartementen, gronden, handelspanden ...), die u jaarlijks moet betalen.

Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.). Dat percentage verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

De gewesten verwerken en innen voortaan rechtstreeks de onroerende voorheffing voor de goederen op hun grondgebied.

De FOD Financiën is dus niet meer bevoegd om uw vragen te beantwoorden of om uw vragen over de onroerende voorheffing te behandelen.
 

Mijn goed is gelegen in het Waalse Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

Sinds 1 januari 2021 wordt de onroerende voorheffing op onroerende goederen in het Waalse Gewest verwerkt door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité).

U hoeft zelf niets te doen.

Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

Meer info over de overname van de onroerende voorheffing door het Waalse Gewest sinds 1 januari 2021.
 

Mijn goed is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij Brussel Fiscaliteit.
 

Mijn goed is gelegen in het Vlaams Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij de Vlaamse belastingdienst.