Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Uw aangifte indienen

Uw aangifte 2023 indienen

 • Hoe en wanneer mijn aangifte indienen?

  U dient uw aangifte zelf in

  • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.
  • via Tax-on-web:
   • algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023.
   • met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.
    Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
    • winsten en/of baten
    • en/of bezoldigingen van bedrijfsleiders
    • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
    • en/of buitenlandse beroepsinkomsten


  U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

  Kijk uw gegevens zorgvuldig na.

  • Zijn uw gegevens correct en volledig? Dan moet u niets doen. U zult uw aanslagbiljet automatisch ontvangen.
   Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig? Dan moet je ze aanpassen:
   • ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2023 bij ons toekomen.
   • ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2023.
     

  U laat uw aangifte invullen door een medewerker van FOD Financiën

  • We helpen u op afspraak.
  • Bel zodra u uw aangifte hebt ontvangen. Wacht niet tot het laatste moment!
  • Opgelet: na 29 juni 2023 is er geen hulp meer mogelijk!
    

  U laat uw aangifte invullen door een accountant

  Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web):

  • in principe: tot 15 juli 2023 of
  • met specifieke inkomsten: tot 18 oktober 2023 (= zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten)
 • Hulp nodig?

  Probeer de online aangifte: eenvoudig en snel

  Bent u van plan een papieren aangifte in te dienen? Wist u dat uw online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) al grotendeels vooraf ingevuld is? Wist u bovendien dat Tax-on-web u stap voor stap begeleidt bij het invullen van bepaalde codes door zelfs het in te vullen bedrag te berekenen?

  Meer informatie

  Bekijk onze FAQ

  U vindt ook meer informatie in de verschillende rubrieken van de website: Woning, Gezin, Vervoer, Belastingvoordelen.

  Bekijk de toelichting van de aangifte

  Meer informatie

  Bepaal of de bestaansmiddelen van een persoon u in staat stellen hem/haar in uw aangifte ten laste te nemen

  Gebruik onze toepassing voor de berekening van de nettobestaansmiddelen.

  Gebruik de toepassing voor buitenlandse inkomsten

  U heeft buitenlandse inkomsten uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland of Spanje? Gebruik onze toepassing om te bepalen:

  • hoe u deze inkomsten in uw belastingaangifte (aangifte in de personenbelasting) moet aangeven
  • in welk land deze inkomsten zullen worden belast
  • of deze inkomsten aan de gemeentebelasting onderworpen zijn.

  Richt u tot uw centrum Particulieren

  Hebt u een vraag over uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan kan u per telefoon terecht bij uw centrum Particulieren.

  Laat uw aangifte invullen door onze medewerkers

  We helpen u op afspraak.

  Doe beroep op een accountant

  U kan beroep doen op een accountant (of belastingadviseur) voor het invullen en versturen van uw aangifte.

 • Hoe mijn aangifte verbeteren?

  U hebt uw aangifte ingediend, maar beseft dat u een fout gemaakt hebt of iets bent vergeten te vermelden?

  Tot 15 juli 2023

  U hebt uw aangifte ingediend via MyMinfin (Tax-on-web), een medewerker van de FOD Financiën of een accountant

  U kunt uw aangifte zelf (éénmaal) wijzigen via Tax-on-web.

  Vergeet niet te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Verzenden’ om ons uw verbeterde aangifte te bezorgen.

  Dient u een gezamenlijke aangifte in? Uw partner moet zich ook opnieuw aanmelden, de aangifte openen en op ‘Verzenden’ klikken.

  Hebt u al bijlagen bijgevoegd? Die worden bewaard. Indien nodig kunt u nog extra bijlagen toevoegen.

  U kunt ook deel 2 van de aangifte toevoegen of verwijderen.

  U hebt uw aangifte per post ingediend

  Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

  U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’).  

  Na 15 juli 2023

  Het is niet meer mogelijk uw aangifte te verbeteren via MyMinfin (Tax-on-web).

  Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

  U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’). 

 • Hoe de aangifte van een overleden persoon indienen?

 • Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

 • Hoe een anonieme simulatie doen van de berekening van mijn belastingen?

  Dat kan online via Tax-Calc.
 • Kan ik een bijkomende termijn krijgen om mijn aangifte in te dienen?

  Voorwaarden

  Denkt u dat u uw aangifte niet tijdig zult kunnen indienen? In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een bijkomende termijn te verkrijgen, onder de volgende voorwaarden:

  • Uw aanvraag moet door 'overmacht' of 'geldige redenen' worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die u niet kon voorzien of vermijden en dat zich heeft voorgedaan buiten uw wil om. Bijvoorbeeld:
   • u bent ernstig ziek
   • uw documenten zijn verdwenen door diefstal of brand
  • Uw aanvraag moet bij ons toekomen voor het verstrijken van de termijn van de aangifte.
    

  Problemen met identiteitskaart of pincode

  Hebt u een probleem met uw identiteitskaart en/of pincode en hebt u geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? Dan kunt u geen bijkomende termijn krijgen. We raden u aan om itsme® te gebruiken.

  Een aanvraag indienen

  Om een bijkomende termijn aan te vragen, belt u naar uw centrum Particulieren. U zult het volgende moeten vermelden:

  • uw naam, voornaam en nationaal nummer
  • de manier waarop uw aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web
  • de redenen die uw aanvraag rechtvaardigen
  • de datum van de gevraagde bijkomende termijn

  Uw kantoor zal uw aanvraag onderzoeken en u op de hoogte brengen van een akkoord of weigering.

  Als u geen bijkomende termijn kunt krijgen

  Als u geen bijkomende termijn kunt krijgen (uw aangifte is dus laattijdig), vragen we u om uw aangifte toch zo snel mogelijk in te dienen.

 • Hoe nakijken of ik mijn aangifte goed heb ingediend?

  • Ga naar MyMinfin.be en log in.
  • Klik op ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’.
 • Ik heb mijn studiejaren afgekocht om een hoger pensioen te ontvangen. Hoe moet ik de bijdragen aangeven die ik heb betaald?

  Vermeld in de code 1257/2257 (vak IV, A, 17, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’), het bedrag van de in 2022 betaalde bijdragen. Dat bedrag staat vermeld op een attest dat u van de Federale Pensioendienst ontvangt.

  U zult dus genieten van een fiscale aftrek.

  Bent u bedrijfsleider? Vermeld dan het bedrag bij de code 1405/2405 (vak XVI, 9, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’).

  Bent u zelfstandige? Vermeld dan het bedrag:

  • ofwel bij de code 1632/2632 (vak XVII, 7, ‘Sociale bijdragen’).
  • ofwel bij de code 1656/2656 (vak XVIII, 9, ‘Sociale bijdragen’).

  Meer informatie over de afkoop van studiejaren op de website van de Federale Pensioendienst

 • Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan?

  U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.

  Daarvoor moet u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden invullen bij de codes 1437/2437.

  U kunt slechts roerende voorheffing verrekenen voor een maximumbedrag van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

  Meer informatie over de vrijstelling voor dividenden

 • Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

  U kunt een boete of een belastingverhoging krijgen.
   
  Bovendien kunnen we de procedure van aanslag van ambtswege starten. In dat geval hebben we vier jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.