From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Flexi-jobs en overuren in de horecasector

De horecasector is een arbeidsintensieve sector. De loonkost ligt hoog, wat zwartwerk stimuleert. De bestaande mogelijkheden om werknemers flexibel in te zetten, zijn onvoldoende.

Omwille hiervan heeft de regering een horecaplan ingesteld.

Dit plan voorziet met name lastenverlagingen door:

  • het invoeren van een nieuwe vorm van gelegenheidsarbeid in de horeca: de 'flexi-job'
  • het uitbreiden van het systeem van overuren.

Meer info