Aangifte in de belasting niet-inwoners

U heeft inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen.

Specifieke informatie voor zelfstandigen

Aangifte 2021:

 • Vanaf eind september 2021 zullen wij de papieren aangiften versturen.
 • Vanaf 15 september 2021 zal u de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) kunnen indienen.
   

De aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen

 • Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen? Moet ik deze aangifte indienen?

  Waarom heb ik een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  We hebben vastgesteld dat u (en eventueel ook uw partner) in 2019 Belgische inkomsten had(den): bijvoorbeeld een salaris, een pensioen, huur, enz.

  Raadpleeg de toelichting (p.1 en 2) voor meer informatie over deze inkomsten.

  U moet dus een aangifte in de belasting niet-inwoners doen in België. U dient hierin al uw Belgische inkomsten in 2019 te vermelden.
   

  Zal ik belasting moeten betalen?

  Dit hangt af van uw inkomsten, uw situatie en het land waar u woont.

  In bepaalde gevallen worden de Belgische inkomsten vrijgesteld van belasting in België. Dit betekent dat, zelfs wanneer u een aangifte indient die inkomsten vermeldt, u geen belasting moet betalen.

  Nadat u uw aangifte hebt ingediend, zal u een ‘aanslagbiljet’ krijgen. Daarin staat of u al dan niet een belasting moet betalen (of dat u een bedrag zal worden terugbetaald).
   

  Ik ben gepensioneerd. Hoe moet ik mijn Belgisch pensioen aangeven?

  U heeft een Belgisch pensioen en u woont in:

  U woont in een ander land en u wenst hierover informatie? Contacteer uw bevoegde kantoor.
   

  Ik heb geen enkel Belgisch inkomen in 2019. Wat moet ik doen?

  Hebt u een aangifte ontvangen, maar denkt u dat u deze niet hoeft in te dienen in uw situatie?

  We raden u toch aan om de aangifte in te dienen, samen met een bericht waarin u uw situatie uitlegt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde kantoor. We zullen uw situatie onderzoeken en u uitleggen wat u moet doen.

 • Ik verlaat België, of ik kom me in België vestigen. Moet ik een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

 • Wanneer zal ik de aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  In 2021 ontvangt u uw papieren aangifte vanaf oktober. 

  In bepaalde gevallen kunt u uw aangifte eveneens online indienen via MyMinfin (Tax-on-web). In dat geval moet u niet wachten totdat u uw aangifte per post ontvangen hebt.

De aangifte in de belasting niet-inwoners indienen

 • Wanneer moet ik de aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) indienen:

  • per post: tegen 4 november 2021
  • online via MyMinfin (Tax-on-web): tegen 2 december 2021
  • via een mandataris (een boekhouder bijvoorbeeld): tegen 2 december 2021
 • Hoe moet ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners online indienen via MyMinfin (Tax-on-web)?

  U beschikt over een Belgische identiteitskaart

  Ga in dat geval als volgt te werk:

  U beschikt over een identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie

  Momenteel is het mogelijk om gebruik te maken van MyMinfin wanneer u over een identiteitskaart beschikt van een van de volgende landen:

  • Duitsland
  • Estland
  • Groothertogdom Luxemburg
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Portugal
  • Slowakije
  • Spanje

  Ga in dat geval als volgt te werk:

  Wanneer u problemen ondervindt bij het aanmelden, raadpleeg de hulp of neem dan contact op met de bevoegde diensten van het betrokken land.
   

  U beschikt niet over een identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie

  Als u in België bent of u naar België kunt begeven, kunt u zich ook zonder Europese identiteitskaart aanmelden op online diensten van de overheid. Maak hiervoor een afspraak bij uw dichtstbijzijnde Lokaal Registratiekantoor.

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners correct invul?

  Controleer of u het volgende zeker hebt ingevuld:

  • minstens een code in vak III, A, 1 - Persoonlijke gegevens
  • een code in de vakken III. A, 6, III. A, 7 en III. A, 8
  • minstens een code in vak XIII - Buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten (als u geen buitenlandse inkomsten en geen vrijgestelde Belgische inkomsten hebt, zet dan een 'x' in de code 1057-10 of 2057-77).
 • Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om uw buitenlandse inkomsten (en die van uw partner, indien van toepassing) te vermelden.

 • Waar vind ik hulp om mijn aangifte in de belasting niet-inwoners in te vullen?

  Een afspraak maken om uw aangifte te laten invullen, is niet meer mogelijk.

  Opgelet: onze kantoren zijn momenteel gesloten. We kunnen u ter plaatse niet helpen.

 • Kan ik voor de indiening van mijn aangifte in de belasting niet-inwoners een bijkomende termijn krijgen?

  Neen. De datum van indiening staat vast en kan onmogelijk worden verlengd. Het is bijgevolg totaal nutteloos om ons daaromtrent eventueel te contacteren.

 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners niet indien binnen de vereiste termijn?

  In dat geval kunnen we u een boete of een belastingverhoging opleggen.

  Bovendien kunnen we gebruikmaken van de procedure 'aanslag van ambtswege’. In dat geval beschikken we over een termijn van drie jaar om uw belasting te vestigen of te wijzigen.

  Ook als de termijn al is verstreken, geven we u de raad om uw aangifte alsnog (zo snel mogelijk) in te dienen.

Contact en documenten van de aangifte in de belasting niet-inwoners