Aangifte in de belasting niet-inwoners

U heeft inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen. Hulp nodig?

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend, maar is uw partner niet opgenomen in uw aangifte?
 

De aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen

 • Ik verlaat België, of ik kom me in België vestigen. Moet ik een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?
 • Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Hoe kan ik een aangifte ontvangen in de belasting niet-inwoners?

  Dien via het onlineformulier een aanvraag om registratie in.

  Nadat u die aanvraag hebt ingediend, zult u de aangifte jaarlijks ontvangen.

 • Wanneer zal ik de aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen?

  In 2020 ontvangt u uw papieren aangifte vanaf eind oktober. 

  In bepaalde gevallen kunt u uw aangifte eveneens online indienen via MyMinfin (Tax-on-web). In dat geval moet u niet wachten totdat u uw aangifte per post ontvangen hebt.

De aangifte in de belasting niet-inwoners indienen

 • Wanneer moet ik de aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) indienen:

  • per post: tegen 3 december 2020
  • online via MyMinfin (Tax-on-web): tegen 3 december 2020
  • via een mandataris (een boekhouder bijvoorbeeld): tegen 3 december 2020
 • Hoe moet ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners online indienen via MyMinfin (Tax-on-web)?

  U beschikt over een Belgische identiteitskaart

  Ga in dat geval als volgt te werk:

  U beschikt over een identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie

  Momenteel is het mogelijk om gebruik te maken van MyMinfin wanneer u over een identiteitskaart beschikt van een van de volgende landen:

  • Duitsland
  • Estland
  • Groothertogdom Luxemburg
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Portugal
  • Slowakije
  • Spanje

  Ga in dat geval als volgt te werk:

  Wanneer u problemen ondervindt bij het aanmelden, raadpleeg de hulp of neem dan contact op met de bevoegde diensten van het betrokken land.
   

  U beschikt niet over een identiteitskaart van een lidstaat van de Europese Unie

  Als u in België bent of u naar België kunt begeven, kunt u zich ook zonder Europese identiteitskaart aanmelden op online diensten van de overheid. Maak hiervoor een afspraak bij uw dichtstbijzijnde Lokaal Registratiekantoor.

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners correct invul?

  Controleer of u het volgende zeker hebt ingevuld:

  • minstens een code in vak III, A, 1 - Persoonlijke gegevens
  • een code in de vakken III. A, 6, III. A, 7 en III. A, 8
  • minstens een code in vak XIII - Buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten (als u geen buitenlandse inkomsten en geen vrijgestelde Belgische inkomsten hebt, zet dan een 'x' in de code 1057-10 of 2057-77).
 • Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om uw buitenlandse inkomsten (en die van uw partner, indien van toepassing) te vermelden.

 • Waar vind ik hulp om mijn aangifte in de belasting niet-inwoners in te vullen?

  U hebt een vraag

  U wilt uw aangifte laten invullen door een medewerker van FOD Financiën

  We helpen u ofwel via een videogesprek, ofwel via telefoon. Maak een afspraak tot 25 november (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

  • Hulp via een videogesprek
   • U kiest meteen het moment dat u het beste past.
   • U kunt uw documenten tonen om de communicatie te vergemakkelijken.
   • Er kan nog een extra iemand deelnemen aan het videogesprek, bijvoorbeeld uw partner.
     
  • Hulp via telefoon

  Opgelet : onze kantoren zijn momenteel gesloten. We kunnen u ter plaatse niet helpen.

 • Kan ik voor de indiening van mijn aangifte in de belasting niet-inwoners een bijkomende termijn krijgen?

  Neen. De datum van indiening staat vast en kan onmogelijk worden verlengd. Het is bijgevolg totaal nutteloos om ons daaromtrent eventueel te contacteren.

 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte in de belasting niet-inwoners niet indien binnen de vereiste termijn?

  In dat geval kunnen we u een boete of een belastingverhoging opleggen.

  Bovendien kunnen we gebruikmaken van de procedure 'aanslag van ambtswege’. In dat geval beschikken we over een termijn van drie jaar om uw belasting te vestigen of te wijzigen.

  Ook als de termijn al is verstreken, geven we u de raad om uw aangifte alsnog (zo snel mogelijk) in te dienen.

Contact en documenten van de aangifte in de belasting niet-inwoners