Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Internationale akkoorden

De internationale dimensie van de belastingen, en meer bepaald van de directe belastingen, is de laatste decennia steeds toegenomen. Hierna vindt u de belangrijkste teksten dienaangaande.

Internationale overeenkomsten

 • Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting

  Hier vindt u:

  • reeds in werking getreden dubbelbelastingverdragen.
  • onlangs ondertekende verdagen die nog moeten worden bekrachtigd.
  • nuttige teksten: parlementaire documenten en administratieve omzendbrieven met betrekking tot de verdragen.
    

  A. Overeenkomsten 

  B. Belgisch standaardmodel

  C. OESO-model

  D. Call Center

  Het team GWO (Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen) in Heerlen (Nederland) staat te uwer beschikking voor het beantwoorden van uw vragen over de toepassing van de dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten met Nederland en Duitsland.

  Tel.:

  Het GWO is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

  Het algemeen contactcenter staat te uwer beschikking voor het beantwoorden van al uw fiscale vragen en al uw vragen over de toepassing van alle dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten.

  Tel.: 02 572 57 57 (normaal tarief) 

  Mail: via ons contactformulier

 • Uitwisseling van inlichtingen

  Hier vindt u de verscheidene internationale teksten die de samenwerking en de bijstand tussen de Belgische en buitenlandse belastingadministraties vereenvoudigen.

  Uitwisseling van inlichtingen

 • Europese wetgeving

  Hier vindt u de Europese wetgeving (Richtlijnen, Verordeningen, enz.) en andere nuttige informatie aangaande het internationaal aspect van de directe belastingen.

  Europese wetgeving

 • Verrekenprijzen

  OESO (2010), Richtlijnen inzake verrekenprijzen voor de Multinationale Ondernemingen en Belastingadministraties 2010, OECD Publishing

 • Onderling overleg / Advance Pricing Arrangement (APA)