Taks op de effectenrekeningen

Wanneer moet u de aangifte indienen?

Wie zelf zijn eigen aangifte indient, moet dat ten laatste doen op 16 juli 2020.

Als mandataris moet u de aangiften van uw klanten indienen ten laatste op 22 oktober 2020, de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting door mandatarissen.

Na de vernietiging van deze taks door het Grondwettelijk Hof op 17 oktober 2019, moet u in 2020 nog steeds de taks op de effectenrekeningen voor de periode tot eind september 2019 aangeven.

Opgelet: de betaling moet ten laatste op 31 augustus 2020 gebeuren. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte, raden we mandatarissen aan om ook de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2020 in te dienen.

Meer informatie over de taks op de effectenrekeningen.