From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Huurwaarborg

Een huurwaarborg is een financiële waarborg die door de huurder van het verhuurde goed wordt gesteld ten gunste van de verhuurder. Deze waarborg dient om de verhuurder schadeloos te stellen voor tekortkomingen van de huurder.
De Deposito- en Consignatiekas biedt de mogelijkheid om veilig en snel online een waarborg te deponeren. Stort nu uw huurwaarborg

Een FAQ is beschikbaar om u te helpen(This hyperlink opens a new window).