From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Borgtocht te stellen door de uitvoerder van de opdracht

Een overheidsopdracht is een contract dat een overheidsdienst sluit met een aannemer of bedrijf om te voorzien in infrastructuur, leveringen of diensten. Om de volledige en goede uitvoering van een overheidsopdracht te garanderen, biedt de uitvoerder van de opdracht een financiële garantie: een borgtocht.
 
U kan deze borgtocht eenvoudig deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas. Lees meer.