Taks op de effectenrekeningen

Taks op de effectenrekeningen

 • Is de taks op de effectenrekeningen op mij van toepassing?

  U bent titularis van een of meer effectenrekeningen in België en in het buitenland met een totale gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer? (Als u niet-inwoner bent, wordt die waarde enkel berekend op uw Belgische effectenrekeningen)
   
  In dit geval geldt een taks van 0,15% voor al uw effectenrekeningen.

 • De totale gemiddelde waarde van mijn effectenrekening(en) bedraagt 500.000 euro of meer. Hoe moet ik de taks aangeven en betalen?

  Voor uw effectenrekening(en) bij dezelfde bank of andere financiële tussenpersoon waarvan de gemiddelde waarde gelijk is aan 500.000 euro of meer, zal uw bank of tussenpersoon automatisch de taks innen en het bedrag overmaken aan de FOD Financiën. U hoeft dus niets te doen voor deze effectenrekening(en).
   
  Voor uw effectenrekening(en) met een totale gemiddelde waarde bij dezelfde bank of tussenpersoon van minder dan 500.000 euro, moet u: 

  • ofwel een vraag tot inhouding bij uw bank of tussenpersoon doen, voor elke effectenrekening,
  • ofwel de taks zelf aangeven en betalen aan de FOD Financiën.

  Meer informatie over de taks op de effectenrekeningen.

 • Hoe en wanneer moet ik een belastingaangifte indienen voor effectenrekeningen?

  Als u bij uw bank of tussenpersoon geen vraag tot inhouding voor elke effectenrekening hebt gedaan, en u voldoet aan de voorwaarden tot aangifte, moet u zelfs de taks aangeven. De uiterste datum om dit te doen is 16 juli 2020 (of 22 oktober 2020 voor aangiften door een mandataris).

  Na de vernietiging van deze taks door het Grondwettelijk Hof op 17 oktober 2019, moet u in 2020 nog steeds de taks op de effectenrekeningen voor de periode tot eind september 2019 aangeven.
   

  Individuele aangifte

  Dien uw aangifte online in via MyMinfin:

  • meld u aan, en
  • klik in ‘Mijn aangifte en mijn belastingen’ op ‘Aangifte van de taks op de effectenrekening’

  In de volgende gevallen mag u een  papieren aangifte (PDF, 577.91 KB) indienen:

  • U beschikt niet over de nodige geïnformatiseerde middelen om een elektronische aangifte in te dienen.
  • U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor de personenbelasting.

  Gezamenlijke aangifte

  U moet een gezamenlijke  papieren aangifte (PDF, 577.91 KB) indienen als u een of meerdere effectenrekeningen hebt:

  • in onverdeeldheid, of
  • (geheel of gedeeltelijk) in vruchtgebruik of blote eigendom en u kiest ervoor om uw wettelijk of contractueel aandeel in de gemiddelde waarde van belastbare financiële instrumenten aan te geven in plaats van het proportionele aandeel (het proportionele aandeel is het aandeel dat wordt bepaald in verhouding tot het aantal houders ingeschreven op de effectenrekening).

  Aangifte via een mandataris

  Als u beroep doet op een mandataris (boekhouder…), mag hij ook een  papieren aangifte (PDF, 577.91 KB) indienen.

  Die aangifte moet uw mandataris indienen ten laatste op 22 oktober 2020, de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting door mandatarissen.

  Opgelet: de betaling moet u ten laatste op 31 augustus 2020 doen. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte, raden we aan om ook de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2020 in te dienen.

  Meer informatie over de taks op de effectenrekeningen

 • Hoe een teruggave van de taks op de effectenrekeningen aanvragen?

  Aanvraag tot teruggave van de taks op de effectenrekeningen

  Volg de instructies op bladzijde 5 van de aanvraag tot teruggave.

  De aanvraag tot teruggave dient uitsluitend te worden verzonden naar:

  Algemene administratie van de Inning en de Invordering
  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 BRUSSEL
  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Voor informatie betreffende de behandeling van de aanvraag tot teruggave, gelieve contact op te nemen met het Inningscentrum - Diverse taksen: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.