Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Belasting

Belasting - student

 • Ik werk als student. Als mijn werkgever een belasting op mijn loon inhoudt, hoe kan ik die dan terugkrijgen?

  In principe houdt uw werkgever een belasting in, 'bedrijfsvoorheffing' genaamd, op elk loon dat hij betaalt.

  Er wordt geen enkele belasting op uw loon ingehouden als:

  • u een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt 
  • u niet meer dan 475 uur werkt in het kalenderjaar
  • er geen enkele sociale zekerheidsbijdrage op uw loon verschuldigd is (behalve de solidariteitsbijdrage)

  Als uw werkgever toch de bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden, zult u deze eventueel (volledig of gedeeltelijk) kunnen terugkrijgen via uw belastingaangifte.

  U heeft er in dat geval dus alle belang bij om een aangifte in te dienen!

  Opgelet!
  De eventuele door uw werkgever ingehouden sociale zekerheidsbijdragen worden niet terugbetaald.

 • Ik werk als student. Vanaf welk inkomensbedrag moet ik belastingen betalen?

  Zoals iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft u recht op "een belastingvrije som". Dat betekent dat een deel van uw inkomsten niet belast wordt.

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) bedraagt die belastingvrije som 8.860 euro en niet meer gelimiteerd door een grensbedrag. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die belastingvrije som 8.990 euro.

  Als uw belastbaar inkomen het bedrag van de belastingvrije som niet overschrijdt, hetgeen overeenkomt met een brutobedrag van 12.657,14 euro (inkomsten 2019*), dan moet u geen belasting betalen. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020*) bedraagt dit 12.842,85 euro.

  Als uw belastbaar inkomen dit bedrag overschrijdt, is het onderworpen aan belasting. Deze belasting is 'progressief', dat wil zeggen dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt. 

  (* op voorwaarde dat de inkomsten uitsluitend bestaan uit bezoldigingen van werknemers, en op voorwaarde dat de beroepskosten forfaitair worden bepaald.)