Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

Dezelfde termijnen voor burgers en mandatarissen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2023
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web:
  • Algemeen principe: 15 juli 2023
  • Met specifieke inkomsten: 18 oktober 2023
   Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
   • winsten en/of baten
   • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders
   • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
   • en/of buitenlandse beroepsinkomsten
   Als u de aangifte van uw cliënt ten laatste op 31 augustus 2023 indient, geniet uw cliënt een voordeel:
   • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
   • of hij zal later moeten betalen.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen' (op papier of online): ...
 • Indieningstermijn voor de aangifte van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) (op papier of online): ...


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

 • Indieningstermijn: 9 oktober 2023
 • Opening Biztax (aanslagjaar 2023): 28 april 2023
   

Aangiften in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen 

 • De aangiften (aanslagjaar 2023) zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf de tweede helft van september
 • Indieningstermijn voor de aangifte: 24 november 2023
   

Btw-aangiften


Binnenkort zullen de andere termijnen voor het aanslagjaar 2023 worden bepaald.